Αποκατάσταση της μπυραρίας Peroni

Υπηρεσίες

Αρχιτεκτονική μελέτη & κατασκευή

Έτος

2003

Τοποθεσία

Ρώμη

Αρχιτεκτονικά Σχέδια

Ανάλυση της ζώνης
Ανάλυση της περιοχής
Ανάλυση του κτηρίου
Ανάλυση των υλικών του κτηρίου
Ανάλυση των υλικών του κτηρίου2
Κάτοψη του κτηρίου
Οι βίλες της περιοχής
Όψη από την αποτύπωση
Όψη από την αποτύπωση2
Όψη από την αποτύπωση3
Πρόταση αποκατάστασης κάτοψης ισογείου
Πρόταση αποκατάστασης κάτοψης υπογείου
Τομή Α-Α’ της πρότασης αποκατάστασης
Τομή Β-Β’ της πρότασης αποκατάστασης
Τομή C-C’ της πρότασης αποκατάστασης