Ειδικά Κτίρια

Είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε την έννοια των υλικών και το ρόλο τους στην αρχιτεκτονική. Τι είναι το σκυρόδεμα, το ξύλο, ο χάλυβας, πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν, τι μπορούν να εκφράσουν, ποιες μορφές μπορούν να δημιουργήσουν, ποιες είναι οι διαφορές ανάμεσα στις μορφές αυτές.

Ο κύριος φέρων οργανισμός των μεταλλικών κτιρίων αποτελείται συνήθως από όμοια μεταλλικά πλαίσια, παράλληλα μεταξύ τους και τοποθετημένα σε κανονικές αποστάσεις.
Η σταθερότητα των μεταλλικών κατασκευών στην επίδραση των ανεμοπιέσεων, καθώς και των σεισμικών επιδράσεων, επαφίεται συνήθως σε αντιανεμικούς συνδέσμους με τη μορφή ράβδων που τοποθετούνται χιαστί συνδέοντας τα υποστυλώματα των διαδοχικών πλαισίων μεταξύ τους.
Οι κατασκευές από μεταλλικό σκελετό είναι σαφώς πιο οικονομικές αφού μειώνεται η εργατική δαπάνη και το κόστος των ασφαλιστικών εισφορών. Θετικό στοιχείο της επίσης είναι ότι είναι άκρως αντισεισμική και ολοκληρώνεται σαφώς πιο γρήγορα από τις συμβατικές κατασκευές με οπλισμένο σκυρόδεμα. Ο μεταλλικός σκελετός, τη στιγμή που η αρχιτεκτονική και η στατική μελέτη είναι έτοιμες, μπορεί να κατασκευαστεί μέσα σε ελάχιστες ημέρες. Στην συνέχεια, κατασκευάζουμε την τοιχοποιία, όπου εάν επιλέξουμε ξηρά δόμηση, η αποπεράτωση του σπιτιού, μπορεί να γίνει σε λίγους μήνες.