Υπηρεσίες

Οι προσφερόμενες υπηρεσίες καλύπτουν την Αρχιτεκτονική μελέτη, αρχιτεκτονική εσωτερικών χώρων, επίβλεψη και τον πλήρη συντονισμό και κατασκευή των οικοδομικών εργασιών. Επίσης στο πεδίο των υπηρεσιών είναι η τακτοποίηση αυθαιρέτων καθώς και η σύνταξη ενεργειακών μελετών.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Μονοκατοικίες (αστικές-εξοχικές)
Συγκρότημα κατοικιών
Κτίρια γραφείων & καταστημάτων
Αποκαταστάσεις παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων
Εμπορικά κέντρα
Ξενοδοχειακές μονάδες