Αρχιτεκτονικό Γραφείο

Αλέξανδρος Θεοχαρόπουλος

Το αρχιτεκτονικό γραφείο δημιουργήθηκε το 2005 από τον αρχιτέκτονα μηχανικό Θεοχαρόπουλο Αλέξανδρο  και δραστηριοποιείται στη πόλη του Βόλου.
 

Αρχιτεκτονικές μελέτες
Αρχιτεκτονική Εσωτερικών Χώρων

Οι προσφερόμενες υπηρεσίες καλύπτουν την Αρχιτεκτονική μελέτη, αρχιτεκτονική εσωτερικών χώρων, επίβλεψη και τον πλήρη συντονισμό και κατασκευή των οικοδομικών εργασιών. Επίσης στο πεδίο των υπηρεσιών είναι η τακτοποίηση αυθαιρέτων καθώς και η σύνταξη ενεργειακών μελετών.

Αποκαταστάσεις Κτιρίων

Η αρχιτεκτονική αποκατάσταση ενός διατηρητέου ή παραδοσιακού κτιρίου θεωρείται ως μία σύγχρονη έννοια επέμβασης στον μνημειακό πλούτο του παρελθόντος, με ενδεχόμενες αλλαγές στην οργανική δομή του έργου στη λειτουργική του μορφή και στη σχετική του επάρκεια.