Αποκαταστάσεις Κτιρίων

Το έργο τέχνης υπάρχει και όποιος το έχει κληρονομήσει προσπαθεί να το διασώσει γ’ αυτόν και για όλο τον κόσμο, αναγνωρίζοντάς την αξία του. Η προσπάθεια διάσωσης και διατήρησης ενός έργου τέχνης, προσπάθεια του ανθρώπου στην επιμήκυνση της ζωής του ώστε να το παραδώσει στις επόμενες γενιές, ταυτίζεται με την έννοια της αποκατάστασης ‘’restauro’’ και οποιαδήποτε επέμβαση στο έργο αποτελεί την εφαρμογή της στο πρακτικό επίπεδο.

Η αρχιτεκτονική αποκατάσταση ενός διατηρητέου ή παραδοσιακού κτιρίου θεωρείται ως μία σύγχρονη έννοια επέμβασης στον μνημειακό πλούτο του παρελθόντος, με ενδεχόμενες αλλαγές στην οργανική δομή του έργου στη λειτουργική του μορφή και στη σχετική του επάρκεια.
Με τη ‘’carta del restauro’’ το 1932 o Gustavo Giovannoni αντικατοπτρίζει τις προσωπικές του θέσεις και απόψεις για την επιστημονική αναστήλωση. Η επιστημονική αναστήλωση ‘’ restauro significativo’’ έχει ως βασική παράμετρο την έννοια της διατήρησης του μνημειακού πλούτου, ενώ η αναστηλωτική επέμβαση ανάγεται σε τεκμηριωμένη έρευνα.
Δεν υπάρχει κάποια τυποποιημένη μέθοδος που ακολουθείται πιστά σε κάθε κτίριο που πρέπει να αποκατασταθεί όμως σ’ ένα μεγάλο ποσοστό των περιπτώσεων στην αρχή κάνουμε την αποτύπωση. Αποτυπώνουμε με ακρίβεια τις διαστάσεις των δομικών στοιχείων, ανοιγμάτων, κλίσεις και αποκλίσεις, χρονολόγηση της φάσης κατασκευής. Εκτιμούμε την κατάσταση που βρίσκεται ο φέρον οργανισμός (ρωγμές, καθιζήσεις, φθορές). Στη συνέχεια προχωρούμε στο ουσιαστικό μέρος της επέμβασης που είναι η δομική αποκατάσταση που αφορά τη νέα μελέτη της δομής του κτιρίου βασισμένη στην υφιστάμενη. Υπάρχει η μορφολογική αποκατάσταση που ταυτίζεται με την αντικατάσταση των φθαρμένων, αποξηλωμένων, ή αλλοιωμένων μορφολογικών στοιχείων του κτιρίου. Εδώ κάθε φορά οι επιλογές είναι στη κρίση του μελετητή μηχανικού που έχει κληθεί να αποκαταστήσει ένα κτίριο στην αρχική του μορφή. Έχουμε την τυπολογική αποκατάσταση όπου καλούμαστε να επαναπροσδιορίσουμε το κτίριο επικαλούμενοι πάντα την τυπολογική του ταυτότητα. Και η λειτουργική αποκατάσταση που είναι πολύ σημαντική εφόσον υπάρχουν χώροι που αλλάζουν ή διατηρούν την ίδια τους χρήση όμως παράλληλα οφείλουν να εναρμονίζονται με τα κλιματολογικά δεδομένα της περιοχής και την αποκατάσταση των εγκαταστάσεων (που μπορεί να είναι αντικατάσταση ή ανακατασκευή τους).