Διπλωματική εργασία πανεπιστημίου

Υπηρεσίες

Αρχιτεκτονική μελέτη & κατασκευή

Έτος

2004

Τοποθεσία

Ρώμη

Αρχιτεκτονικά Σχέδια

Ανάλυση της ζώνης για αρχιτεκτονική παρέμβαση
Ανάλυση της περιοχής
Ιστορία πανεπιστημίου Ρώμης
Αρχιτεκτονική πρόταση κάτοψης ισογείων
Κάτοψη στεγών τομές φωτορεαλιστικά
Ο πεζόδρομος και το σκέπαστρο
Συμπεράσματα και ανάλυση περιοχής
Κατασκευή μεταλλικής σκεπής
Τομή Β-Β’ κατασκευαστικές λεπτομέρειες σκεπής μουσείου
Κατασκευαστικές λεπτομέρειες σκεπής